SAANA MURTTI, VEISTOKSIA

KROG ROBA - Nayta kartalla

SAANA MURTTI, VEISTOKSIA
www.saanamurtti.comhttp://www.taidelainaamo.fi/public/go.php?action=works&filter=artist_id%3D22719

Saana Murtti tarkastelee keramiikkaveistostensa kautta kahdella tavalla suuntautuneen vuorovaikutuksen käsitettä, jossa ennalta tietävä ja esineellistävä asennoituminen sekä dialogisesti suuntautunut, ennakko-oletukseton asennoituminen rakentavat suhdetta ympäröivään maailmaan. Hän lähestyy aihetta sekä omien kokemusten näkökulmasta että teoreettisten vaikutteiden, kuten fenomenologisen ajatteluperinteen kautta.

Ihmistä kuvaavien veistosten taustalla vaikuttaa vuorovaikutuksen erilaisten puolien tulkinta. ´´Toista ihmistä ei voi oikeastaan kuvata omista lähtökohdista käsin´´. Ennalta tietävä asenne suhteessa toiseen ihmiseen ja ympäröivään maailmaan luo välimatkaa ja etäisyyttä. Dialoginen, ennakko-oletukseton suuntautuminen, jossa toista ei määritellä omista lähtökohdista käsin vaan kohdataan oman määrittelykyvyn ylittävänä, itselle tuntemattomana, rakentaa kohtaamisen mahdollisuutta.

 

Saana Murtti: Series Beyond Preconceptions