Helsingfors sång- och musikförbund 100 år!

Helsingfors sång- och musikförbund rf grundades år 1917 och är därmed jämngammalt med vårt land.
Förbundets egentliga verksamhet består av allsångstillfällen samt stödjande av medlemsgrupperna. Idag har förbundet
sammanslagt 20 medlemsgrupper, varav 17 är körer och 3 orkestrar. Totalt har förbundet över 700 personmedlemmar.

walentina

Bild: Walentinakören har flera år deltagit i Körrundan.

Under sitt jubileumsår ordnar Helsingfors sång- och musikförbund många olika evenemang. Bland annat kan nämnas:
– Allsång på Roddstadion 7.8 och 4.9.2017
– Medverkan i Körrundan 17.8.2017
– Jubileumskonsert på Musikhuset 20.10.2017
– Julkonsert i Johanneskyrkan 17.12.2017.

Mera information om förbundet hittar du på www.hsmf.fi